Erdért-Tuzsér Zrt.

"Fától Z-ig" Vissza a címlapra
Select a product:
Drevina:
 • Smrek obyčajný (Picea abies), (jedľa biela - Abies alba)
 • Borovica sosna (Pinus sylvestris)
 • Smrekovec opadavý (Larix decidua)
Všeobecná charakteristika: Odkôrnená alebo neodkôrnená guľatina z ihličnanov
Rozmery:
 • Vrcholový priemer:
  • do 13-18 cm
  • do 19-24 cm
  • do 25-28 cm
  • nad 29-cm
 • Dĺžka:
  • 3,0 - 12 m s 0,25 m skokmi
  • (hlavne v dĺžke 4, 6, 8 m)
  • Odkôrnenú ponúkame do 6 m, do priemeru 26 cm.
Kvalita:
 1. V kvalite podľa normy MSZ 45-1989
 2. V kvalite podľa požiadaviek zákazníka
  • Výberová I. tr.
  • (kvalita pod II. tr.)
Technické parametre: Objemová hmotnosť (v čerstvom stave): 750-850 kg/m3
Kvantitatívna jednotka: m3
Spôsob prepravy, prevážané množstvo: Nákladné vozidlo, 5 tonové: 15-16 m3
Kamión (22-24 t): 32-35 m3
Železnica (2 nápravová): : 25-27 m3
Železnica (4 nápravová): : 50-52 m3
Kubíkovanie: Z maďarskej kubíkovej tabuľky, s 1 cm skokmi
Oblasti použitia:
 • Spracovanie v piliarskej výrobe
 • Použitie v stavebníctve (podperný stĺp, lešenie)
 • Výroba stĺpov vedenia (v prípade dĺžky menej ako 8 m)
Prednosti výrobku:
 • Prírodná surovina, jej použitie je ekologické, odkôrnená guľatina
 • V prípade severného pôvodu: veľmi priaznivá štruktúra, priaznivé mechanicko-fyzikálne charakteristiky v prípade použitia v piliarskej výrobe
 • V prípade použitia v stavebnom priemysle: je viackrát použiteľná, tvarovatelná, výhodná cena
Pripojené služby: Organizovanie prepravy
Vyžiadanie ponuky
Určenie mesta je potrebné k tomu, aby Vás náš príslušný regionálny spolupracovník mohol kontaktovať.
Osobné údaje
*Meno
*Adresa elektronickej pošty
Názov firmy
*Mesto
Telefónne číslo
Upresnenie žiadosti o ponuku
Prosíme Vás, aby ste tu uviedli detaily produktu, ktorý hodláte objednať. Tak isto uveďte množstvo, miesto dodania, charakter predbežného spracovania atď.

Priložený dokument
* údaje potrebné ku žiadosti o ponuku