Erdért-Tuzsér Zrt.

"Fától Z-ig" Vissza a címlapra
Select a product:
>Palubovka s perodrážkou
Drevina: smrek obyčajný, borovica sosna, smrekovec opadavý
Dĺžka: 3,0-6,0 m (obvykle 0,5 m skokmi, 3,0-3,5-3,9-4,0-5,0-5,5-6,0 m)
Šírka: 96, 116, 146 mm (čapom meraná šírka)
Hrúbka: 19, 22 (34, 44) mm
Kvantitatívna jednotka: m2 (vypočítané podľa čapom meranej šírky)
Kvalita: A a B
Všeobecná norma kvality: ERDÉRT norma 2005-1
Povrch: hobľovaný
Obsah vlhkosti: 15 ± 2%
Oblasti použitia: obklady stien, podláh a strešných konštrukcií
Pôvod: vlastná výroba
Iné pripomienky, charakteristiky výrobku: Osvedčenie o zhode s potvrdením ÉMI. Cena veľtrhov LIGNO NOVUM a WOOD TECH 2004.

Vyžiadanie ponuky
Určenie mesta je potrebné k tomu, aby Vás náš príslušný regionálny spolupracovník mohol kontaktovať.
Osobné údaje
*Meno
*Adresa elektronickej pošty
Názov firmy
*Mesto
Telefónne číslo
Upresnenie žiadosti o ponuku
Prosíme Vás, aby ste tu uviedli detaily produktu, ktorý hodláte objednať. Tak isto uveďte množstvo, miesto dodania, charakter predbežného spracovania atď.

Priložený dokument
* údaje potrebné ku žiadosti o ponuku