Erdért-Tuzsér Zrt.

"Fától Z-ig" Vissza a címlapra
Select a product:
Doska, fošňa - smrek
Drevina: Smrek obyčajný (Picea abies), jedľa biela (Abies alba)
Charakteristika dreviny: Charakterizuje ju svetlá farba, homogénna štruktúra letokruhov, jej drevo je ľahké, mäkké. Smreky pochádzajúce sa z vysokohorských a severných oblastí disponujú rovnomernou, hustou štruktúrou letokruhov a priaznivými fyzicko-mechanickými vlastnosťami. Výborne sa dá sušiť, lepiť a povrchovo upravovať. Je jedným z drevín, ktoré sa najčastejšie a najrôznejšie používajú.
Typ: Omietnuté a neomietnuté rezivo
Dĺžkové miery: Od 3 do 6 m, hlavne 4 m
Od týchto odlišné miery na základe osobitnej dohody
Šírkové miery: 100, 125, 150, 175, 200 mm
Od týchto odlišné miery na základe osobitnej dohody
Hrúbka: 25, 32, 50, 63, 75 mm a ich súčty
Od týchto odlišné miery na základe osobitnej dohody
Prípustná odchýlka: Podľa normy, v závislosti od výrobnej technológie, od 0,1 mm zárezovej presnosti. V prípade stolárskeho použitia, vyrábame s nadmierou, ktorá zodpovedá zosychaniu.
Kvalita:
 1. 1. V kvalite podľa normy MSZ 17.300/2-88
  • Výborná
  • Stolárska (I.-II. tr.; kvalitatívne pomery: cca. I. tr. 60 % - II. tr. 40 %)
  • Zlúčená (I.-III. tr.; kvalitatívne pomery: cca. I.-II. tr. 70 % - III. tr. 30 %)
  • Stavebná (III. tr.)
  • Stavebná (III.-IV. tr.; kvalitatívne pomery: cca. III.tr. 75 % - IV. tr. 25 %)
  • Pod normou
 2. 2. Podľa požiadaviek spotrebiteľa, v osobitne dohodnutej kvalite
Obsah vlhkosti:
 • Čerstvý
 • Sušený vzduchom (18 ± 2%)
 • Predsušený (16 ± 2%)
 • Umelo sušený (9-12%)
Abs. suchá hustota, pevnosť v ohybe: 430 kg/m3
78 N/mm2
Použitá kvantitatívna jednotka: m3
Oblasti použitia:
 • Výroba nábytku (lepenie latoviek, lepenie do blokov)
 • Výroba stavebno-stolárskych produktov (dvere, okná, schody)
 • Hobľovanie; materiály na obkladanie stien a podlahy, výroba profilových líšt (palubovka, tatranský profil)
 • Stavanie strešnej konštrukcie (konštrukcia z dosák, fošňa, Gang-Nail, lepené podpery)
 • Výroba drevených domov
 • Obalové materiály (paleta, debna)
Product benefits:
 • Prírodný základný materiál, jeho použitie je environmentálne prijateľné
 • Dekoratívne, estetické, zabezpečí okoliu príjemnú atmosféru
 • Je ľahko opracovateľný
 • Je ľahký (nízka objemová hmotnosť)
 • Nevypúšťa škodlivé látky
 • V prípade severného pôvodu:
 • veľmi priaznivá štruktúra
 • priaznivé mechanicko-fyzikálne charakteristiky
Pripojené služby:
 • Uspokojenie individuálnych rozmerových a kvalitatívnych požiadaviek
 • Povyberanie viacerých veľkostí
 • Umelé sušenie
 • Ochrana proti hmyzu, hubám a ohňu (povrchová úprava, impregnácia, namočenie, postrekovanie)
 • Zabezpečenie prepravy
Dĺžka (m) Šírka (m) Výška (m) Objem jedného balíka (m3) Maximálne transportné množstvo (m3)
Nákladné vozidlo,
5 tonové
Premenlivá 1.0-1.1 0.8-1.0 3.5-4.5 15-20
Vagón
(2 nápravový)
Premenlivá 1.0-1.1 0.8-1.0 3.5-4.5 28-35
Vagón
(4 nápravový)
Premenlivá 1.0-1.1 0.8-1.0 3.5-4.5 70-75

Vyžiadanie ponuky
Určenie mesta je potrebné k tomu, aby Vás náš príslušný regionálny spolupracovník mohol kontaktovať.
Osobné údaje
*Meno
*Adresa elektronickej pošty
Názov firmy
*Mesto
Telefónne číslo
Upresnenie žiadosti o ponuku
Prosíme Vás, aby ste tu uviedli detaily produktu, ktorý hodláte objednať. Tak isto uveďte množstvo, miesto dodania, charakter predbežného spracovania atď.

Priložený dokument
* údaje potrebné ku žiadosti o ponuku