Erdért-Tuzsér Zrt.

"Fától Z-ig" Vissza a címlapra

Kvalita a ochrana životného prostredia - kvalifikácie ERDÉRT-Tuzsér Zrt.

Filozofiou jedného z najvýznamnejších domácich drevárskych podnikov, ERDÉRT-Tuzsér Zrt. je, aby vo svojej činnosti primeranú pozornosť dostala skontrolovateľná politika akosti a ochrana životného prostredia. Potvrdzujú toto rôzne domáce a zahraničné osvedčenia, a nedávno zavedené, nové akostné triedenie ERDÉRT.

ERDÉRT-Tuzsér Zrt. je angažovaným zástancom aktívnej ochrany životného prostredia a hlása, že v záujmu zachovania ekologickej rovnováhy našej zeme, je treba zamedziť stále, v znepokojujúcej miere rozrastajúce lúpežné vyťaženie dreva. Výsledkom niekoľko desaťročnej, vytrvalej práce niekoľkých organizácií ochrany životného prostredia, pomocou triezvo rozmýšľajúcich medzinárodných organizácií, národných vlád a podnikov sa podarilo založiť systém certifikácie lesov, FSC ® (Forest Stewardship Council ®) ktoré teraz už pôsobia v celosvetovom meradle.

Značky FSC ® dôveryhodne dokazujú, že základná surovina pochádza z kvalifikovaného, tzv. ekonomicky životaschopne obhospodarovaného lesa, kde majitelia lesa myslia aj na budúcnosť. Prirodzene, systém funguje len vtedy, ak klasifikáciu vykonajú u každého medziľahlého majiteľa a spracovávateľa procesného reťazca (C-o-C). Cieľom toho je zabezpečenie vystopovateľnosti, aby sa mohlo vylúčiť miešanie kvalifikovaného a nekvalifikovaného materiálu. FSC ® osvedčenie Piliarskeho závodu a centra výrobkov v Tuzséri firmy ERDÉRT-Tuzsér Zrt. dokazuje, že ERDÉRT nepretržitou kontrolou zabezpečuje udržovanie reťazca C-o-C. Vďaka tomu podnik zásobuje svoje partneri kvalifikovanou guľatinou alebo rezivom, podľa nároku aj hobľovanými drevárskymi výrobkami s certifikátom FSC ®.

Popri medzinárodných osvedčeniach spoločnosť kladie veľký dôraz na to, aby získala aj kvalifikácie, ktoré požadujú činitelia maďarského trhu. V súlade s týmto, rezivo, hobľované výrobky ako i fošne na lešenia ERDÉRT-Tuzsér Zrt. disponujú kvalifikáciou ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.), podľa ktorého spoločnosť je oprávnená vydať osvedčenie o zhode. Osvedčenie Služby na ochranu rastlín a pôdy, s registračným číslom, dovoľuje, aby ERDÉRT dodával tepelne spracované rezivo pre výrobcov baliacich materiálov.

V roku 2004 sa zaviedla nová norma pre palubovku (MSZ EN 13990:2004), ktorú naši kolegovia Vám dajú k dispozícii v našich DREVOCENTRÁCH, a ktorú nájdete ja na našej domovskej stránke www.erdert.hu. Popri použitia tejto novej normy, ERDÉRT-Tuzsér Zrt. zaviedol aj u ostatných obkladových elementoch akostné triedenie, ktoré uspokojí požiadavky zákazníkov, a je dobre nasledovateľný pre spotrebiteľa. Keďže použiteľná, nová norma pre túto poslednú skupinu výrobkov ešte neexistuje, výrobky sme zaradili podľa takzvaného "voľného akostného triedenia ERDÉRT". Výsledok zaradenia je uvedené na etikete a v sprievodnom návode na použite výrobku.

Na stiahnutie