Erdért-Tuzsér Zrt.

"Fától Z-ig" Vissza a címlapra

Vážený návštevník!,

S radosťou Vás vítam na nepretržite obnovujúcej sa domovskej stránke našej firmy.

Našim cieľom a zámerom je, aby v meniacich sa hospodárskych a trhových podmienkach zabezpečili našim partnerom a klientom okrem konkurencieschopnej cenovej politiky a sortimentu aj niečo naviac.

ERDÉRT-Tuzsér Zrt. je viac ako päťdesiat rokov vedúcou firmou v oblasti drevárskeho priemyslu a obchodu v Maďarsku. Radi by sme Vás podrobnejšie oboznámili súčasnosťou a obrazom budúcnosti firmy, odbornou pripravenosťou a vedomosťami našich spolupracovníkov, tým netajeným zámerom, aby sme aj Vás mohli privítať medzi našimi pravidelnými zákazníkmi, partnermi.

Výrobky a prevádzkovanie našej firmy charakterizujú KVALITA, SPOĽAHLIVOSŤ, VÝBER a ODBORNOSŤ.

Na našej domovskej stránke chceme Vám poskytovať stále rozširujúce sa, presné informácie - na pripravenie Vašich rozhodnutí, respektíve ktoré zodpovedajú Vášmu okruhu záujmov - alebo služby, ktoré neskôr budú fungovať aj interaktívne a pomáhať vo vašej práci.

Prosím Vás, poctite nás tým, že vašimi pripomienkami, návrhmi podporíte naše úsilia, aby popri slogane "KAŽDÝM DŇOM ZA LEPŠIU CENU", platilo aj to, že každým dňom sa zlepšuje aj poskytovanie informácií.

Príjemné prezeranie stránky Vám praje:
Árpád Tóth
generálny riaditeľ